Η αξία του internet στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η αξία του internet στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην σημερινή εποχή, το internet παίζει σημαντικότατο ρόλο για τις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες αρχίζουν και το κατανοούν. Χωρίς την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Internet (e-shop, social media, newsletters κλπ), η εταιρεία τους παύει να είναι ανταγωνιστική και συρρικνώνεται μέρα με την μέρα.

Mια πρόσφατη έρευνα από την McKinsey στις ανεπτυγμένες χώρες έδειξε ότι η διαδικτυακή οικονομία τους αντιπροσωπεύει το 3,4% του συνολικού ΑΕΠ. Αυτό το ποσοστό μάλιστα, ξεπερνάει κλάδους όπως η αγροτική οικονομία ή η ενέργεια. Από αυτό, το 50% προέρχεται από την ιδιωτική κατανάλωση, δηλ. τις αγορές μέσω διαδικτύου.

Η χρήση του διαδικτύου έφερε 20% αύξηση της παραγωγικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης και εξαγωγικής δραστηριότητας. Παράλληλα οι τεχνολογίες του διαδικτύου έδειξαν να ασκούν καταλυτική επίδραση στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε δείγμα 4.800 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για κάθε θέση που καταργήθηκε λόγω της αύξησης της αποτελεσματικότητας που έφερε η χρήση νέων τεχνολογιών, δημιουργήθηκαν 2,6 νέες θέσεις.

Στην Ελλάδα οι ενεργοί αγοραστές ανέρχονται σε ποσοστό 45%, αντιπροσωπεύοντας 3.4 εκατομμύρια πελάτες.