Μotivo

Software design Υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός-design του λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτόκολου και διακίνησης εγγράφων Motivo Software για την εταιρεία Test Computers. Οι κύριες απαιτήσεις του project ήταν: Design στο ύφος του λογισμικού και της εταιρείας Design σελίδων εισαγωγής χρηστη Design λειτουργικών σελίδων του λογισμικού Έμφαση στην εύκολη χρήση Το Motivo Software χρησιμοποιείται σε δημόσιες υπηρεσίες και Δήμους.…